• The pollinator

    - origin of all life and dynamics
    throughout the world

Newsarchive – Green Bulletine

 

Green Consulting Group AB erbjuder en intensivkurs i linjesjöfart som fått högsta utvärdering vid tidigare tillfällen!

 

Kursen riktar sig till anställda på hamnar, terminaler, linjerederier, linjeagenturer, speditörer, import och exportbolag samt andra aktörer i varuförsörjningskedjan.

 

Kursen lämpar sig även till andra, exempelvis myndigheter, som vill ha en bredare förståelse för den containeriserade delen av sjöfarten.

 

Se nedan program!

 

Efter kursen ska deltagarna ha:

 

·       Kännedom om uppkomsten av linjesjöfart, dess industriella profil samt dess betydelse    för  världshandeln.

·       Vetskap om bakgrunden till konferenser och avreglering.

 *       Kunskap om linjesjöfartens organisation, samarbetsformer och operation.

 

·       Inblick i containerns historia samt betydelsen för handel och välfärd.

·       Uppfattning om struktur och utveckling av de intermodala transportsystemen.

·       Insikt i viss dokumentation och E-handelns allt ökade betydelse inom linjesjöfart.

·       Förståelse för hur linjesjöfarten arbetar med uthållighetsfrågor såsom miljö inklusive ”slow steaming” etc.

·       Insikt i de nya alliansstrukturerna fom 2017 – styrkor och svagheter.

Kursprogram

 

Dag 1

13.00 Introduktion

13.30 Återblick - uppkomst och kopplingen till handel, historisk fakta och framtida prognoser, De stora traderna, tonnageutveckling

14.30 Fika

14.45 Överblick - Industriell profil, Aktörerna, samarbetsformer, consortia, allianser,strategiska allianser, Marknader (trade routes, cykler, supply & demand), betydelse, tillväxt och framtid

15.30 Intermodalism, Vägen från rederi till "reditör", Feeder (kust-och närsjö-trafik) & barge (inlandstrafik), Väg och järnväg

17.00 Grupparbeten

18.30 Gemensam middag samt presentation av inbjuden aktör/gäst

 

 

Dag 2

08.30 Diskussion och redovisning av grupparbeten

09.30 Ett linjerederis organisation, Ledning, Trade & marketing (inkl ekonomiska betingelser, såsom yield managament systems), Försäljning, Kundservice, Operations (asset & inventory management), Capacity & fleet management

10.30 Förmiddagsfika

10.45 De stora trenderna, Avreglering, E-commerce, Index, pristrender, "Idle fleet", slow steaming, nya tonnagetyper, framtida samarbetsformer (inkl. de nya Allianserna)

11.30 Strukturföränding/strategi, Konsolidering, Porter´s Five Forces, Horisontell & vertikal integration, Miljö/CSR/Sustainability

12.30 Sammanfattning och avslutning samt därefter avslutande lunch.

Pris per deltagare sek 6500:- + moms

 

Planerade utbildningar till hösten 2016:

Helsingborg 29-30/9  - Radisson Blu Metropol Hotel

Gävle            11-12/10 - Clarion Hotel Winn

 

Vänligen maila din anmälan till info@greenconsultinggroup.se

Vid frågor kontakta Marie Green

Mobile 0731- 599600

Mail      marie.green@greenconsultinggroup.se

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green.

 

 

 

Kursupplägg/program

 

 

 

Dag 1                                                                                                                                  13.00   Introduktion                                                                                              13.30   Återblick – uppkomst och kopplingen till handel                                                                                                                -           Historisk fakta och framtida prognoser                                                                             -           De stora traderna, tonnageutveckling                                                                                                                                                                             

 

 

 

14.30   Eftermiddagsfika  

 

 

 

                                                                                                                                  14.45   Överblick – Industriell profil                                                                                     -          Aktörerna, samarbetsformer, consortia, strategiska allianser                                                                                                                                                                                                                -          Marknaden (trade routes, cykler, supply & demand)                                              -          Betydelse, tillväxt och framtid    

 

 

 

15.30  Intermodalism                                                                                                             -          Vägen från rederi till ”reditör”                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -          Feeder (kust- och närsjö-trafik) & barge (inlandstrafik                                                                                                                                                                                                                       -          Väg och järnväg

 

 

 

                                                                                      17.00  Grupparbeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                      18.30  Gemensam middag samt presentation av inbjuden aktör